Region Syddanmark

Grønnere, mere effektiv og smartere mobilitet.

Velfungerende transportmuligheder og moderne infrastruktur – veje, jernbaner, lufthavne, broer, cykelstier og tidssvarende bredbånd og mobilnet – gør verden tilgængelig, og bringer syddanskerne tættere på hinanden. Samtidig kan fraværet af gode transportmuligheder ændre områders status fra attraktiv til afsondret - og menneskers fornemmelse af at være koblet på til at være hægtet af.

I dag nyder langt de fleste syddanskere en god mobilitet, og mange har en vifte af transportmuligheder til rådighed. Men der er også udfordringer i vores region. Mange spilder dagligt tid i kø på motorvejene. Færre benytter den kollektive transport. Samtidigt skal vi alle sammen blive grønnere.

Det er udfordringer, der stiller krav om moderne planlægning, målrettede investeringer, nytænkning og formentlig adfærdsændringer. Men det er også udfordringer, der skal løses i erkendelse af de særlige syddanske vilkår på geografi og befolkningstæthed, der gør, at bilafhængigheden i mange områder er – og også fremadrettet vil være – høj.

Fremtidens syddanske mobilitetsløsninger skal ikke ses isoleret men med FN’s Verdensmål som ramme. Løsningerne skal findes i brede samarbejder og i samspil med syddanskernes stigende forventninger til nem, bekvem og hurtig transport. Med Syddansk Mobilitetsstrategi lægger Region Syddanmark sporene ud for det syddanske bidrag til at understøtte en grønnere, mere effektiv og smartere mobilitet. I og ud af Syddanmark. For borgere og virksomheder.

Mobilitetsstrategien er en delstrategi under den regionale udviklingsstrategi. Du kan læse mobilitetsstrategien her:

fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/strategispor/mobilitet-alle/